Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Filologia Hispànica

Curs acadèmic

2023-24

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

17,69 €

Centre que l'imparteix

Facultat de Lletres

Any d'inici

2015-16

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Castellà (85%), Francès (5%), Llatí (5%) i Grec (5%)

Places

20

Coordinació

Yasmina Romero Morales lletres.coordgfh@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat

Díptic informatiu

 Doble Grau en Filologia Hispànica + Llengües aplicades i Traducció. Clic aqui

Assignatures de Filologia Hispànica reconegudes a Llengües aplicades i Traducció. Clic aqui

 

Presentació:

Els estudis de Filologia Hispànica garanteixen la preparació d'especialistes que aportaran a la societat un coneixement sòlid de la llengua espanyola i de les seues literatures, tant les corresponents a Espanya com les que, sobretot a Amèrica, han convertit la cultura en llengua espanyola en una de les més riques en tot el món, tant en termes quantitatius com qualitatius. Aquesta preparació permetrà un coneixement d’una àmplia gamma de tradicions, antigues i presents, de les seues eines d’estudi i anàlisi, i —tant o més important— una consciència crítica que permetrà a l'estudiantat reconèixer la llengua, la literatura i la cultura hispàniques de forma dinàmica i relacionar els documents del passat amb els del present.


El Grau de Filologia Hispànica està acreditat com a titulació universitària a la major part de països europeus. El mateix pot dir-se de l’àmbit hispanoamericà, per raons naturals, però també del nord-americà, al voltant del qual els informes anuals de la Modern Language Association confirmen l’extraordinari creixement dels programes universitaris d’aquesta especialitat, que igualment pot observar-se en les associacions acadèmiques internacionals.

A més, el Grau en Filologia Hispànica de la UdL ofereix dues mencions que es poden cursar dins la titulació de manera opcional:

 • Menció en Llengua i cultura franceses (nivell B2)
 • Menció en Filologia clàssica (llatí i grec)

Per a obtenir-ne una només has d'escollir, entre les assignatures optatives del Grau, un total de 30 ECTS en la llengua o llengües le la menció que desitgis.

 

Interès professional

Els estudis de Filologia Hispànica ofereix a l'estudiantat una gamma creixent d’opcions professionals, ja que juntament amb les possibilitat de dedicació a la docència en els seus nivells més diversos, durant les últimes decades s’ha obert un ampli ventall de sortides professionals, tant a Espanya com a l’estranger, entre les quals podem destacar la mediació lingüística, les llengües aplicades a les tecnologies de la informació o les indústries culturals. Com molt bé subratllen els informes de l'Instituto Cervantes, el pes de l’espanyol i de la seva cultura en el món és molt important, i el nostre sistema universitari ha d’estar al capdavant en la formació de la creixent demanda d’especialistes en un món globalitzat.


       L'estudiantat titulat estarà preparat per desenvolupar tasques professionals en:

 • Ensenyament de la llengua espanyola i de les literatures en llengua espanyola (a nadius i a estrangers).
 • Recerca (màsters i doctorat).
 • Edició i correcció de textos.
 • Crítica literària i cultural.
 • Documentació.
 • Assessorament lingüístic i cultural en institucions públiques i empreses privades.
 • Mitjans de comunicació (premsa escrita i audiovisual).
 • Ús professional de les tecnologies de la informació (en la seva vessant lingüística i literària).
 • Traducció i mediació.
 • Altres com: administracions públiques, gestió i divulgació cultural, arxius i biblioteques.

      A més, si decideixes cursar una de les mencions que t'oferim, el teu camp professional serà més polivalent i en conseqüència, les teves opcions laborals más àmplies.