Grau en Filologia Hispànica

GARCIA ALBERO, M.CARMEN

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA
Email: carmen.garcia@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Filol. Cat i Est. Occitans i G. Lle. Aplic. i Tra. 2 FONAMENTS I RECURSOS PER A LA TRADUCCIÓ
Grau en Filologia Hispànica - UdL 3 FONAMENTS I RECURSOS PER A LA TRADUCCIÓ
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 3 FONAMENTS I RECURSOS PER A LA TRADUCCIÓ
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 3 TRADUCCIÓ
Doble titulació: Grau en Filol. Cat i Est. Occitans i G. Lle. Aplic. i Tra. 3 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA I (FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 3 FONAMENTS I RECURSOS PER A LA TRADUCCIÓ
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 3 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA I (FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Grau en Filologia Hispànica - UdL 4 TRADUCCIÓ