Grau en Filologia Hispànica

MILLERA GRACIA, PAU

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA
Email: pau.millera@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Filologia Hispànica - UdL 3 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA
Grau en Filologia Hispànica - UdL 3 SOCIOLINGÜÍSTICA ESPANYOLA I HISPANOAMERICANA
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 4 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 4 SOCIOLINGÜÍSTICA ESPANYOLA I HISPANOAMERICANA