Grau en Filologia Hispànica

MACHETTI VALLVERDÚ, JÚLIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA
Email: julia.machetti@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Filologia Hispànica - UdL 1 INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA
Grau en Filologia Hispànica - UdL 1 RECURSOS EXPRESSIUS ORALS EN ESPANYOL
Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals - UdL 1 CASTELLÀ ORAL I ESCRIT PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 1 INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 1 RECURSOS EXPRESSIUS ORALS EN ESPANYOL
Doble titulació: Grau en Filol. Cat i Est. Occitans i G. Lle. Aplic. i Tra. 2 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA (CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 2 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA (CASTELLÀ)
Grau en Filologia Hispànica - UdL 4 ESPANYOL COL·LOQUIAL
Grau en Filologia Hispànica - UdL 4 LINGÜÍSTICA HISTÒRICA ESPANYOLA
Grau en Filologia Hispànica - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 4 ESPANYOL COL·LOQUIAL
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 5 LINGÜÍSTICA HISTÒRICA ESPANYOLA
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 5 TREBALL DE FI DE GRAU